Digital markedsføring

Influencer marketing – hva er det og er det død markedsføring?

Det er mye debatter rundt i media vedrørende Influencers, deres påvirkningskraft og mulighet som markedsføringkanal. Men hva er egentlig Influencer Marketing? Influencer marketing handler om å benytte personer med en sosial plattform til å promotere varer, tjenester og produkter. Det blir benyttet en innflytelsesrik person som har opparbeidet seg et visst antall følgere, så de …