Digital markedsføring

Google Analytics – et verktøy for analyse

Google Analytics er et analyseverktøy som hjelper deg med å måle webtrafikken på din nettside. Det å bruke verktøy som Google Analytics for å analysere ditt nettsted er svært relevant for å få et innblikk i hvordan din målgruppe opererer. Med de riktige webanalyseverktøyene er det enkelt å måle om dine markedsføringstiltak fungerer og effekten av disse. Dermed kan det hjelpe deg til å både forstå- og forbedre hvilke tiltak du bør igangsette for å skape resultater og et konkurransefortrinn. Du vil med andre ord ta mer kloke og opplyste valg, som igjen fører til høyere gjennomføringsevne i fremtiden.

Her kommer noen eksempler på punkter Google Analytics kan gi deg en oversikt over:

  1. Kilder hvor din trafikk kommer ifra.
  2. Hvilke fraser og søkeord du velger som generer mest trafikk, altså trafikk fra søkemotorer.
  3. Hvilken programvare og hardware de besøkende bruker.
  4. Mest lest og besøkt innhold på din nettside.
  5. Kjøp, henvendelser, nedlastninger, nyhetsbrev påmeldinger osv.
  6. Hvilke segmenter som besøker nettsiden.
  7. Hvor lenge de er på nettsiden, og om de returnerer.

Optimalisere nettsiden med Google Analytics

De fleste som benytter seg av Google Analytics når de analyserer nettsiden sin, gjør det fordi de har forventninger til siden, og gjerne vil ha de avkreftet eller bekreftet. Dermed kan du dra nytte av dette analyseverktøyet og rapportene du får ut av det ved at det avklarer om sider, knapper og andre funksjoner på nettsiden fungerer som de skal. Samtidig kan Analytics hjelpe deg med å se problemer- og svakheter du ikke visste nettsiden din hadde, ved at det løfter frem komplikasjoner frem i lyset.

Dersom man ikke er en daglig Google Analytics bruker kan det være lurt å ikke hoppe inn i kompliserte analyser med det første. Det er svært essensielt å starte smått med å først få en oversikt over hvordan nettsiden din brukes av de besøkende, og deretter skape et innblikk i hvilke av sidene som lykkes. Det finnes dermed to rapporter som er svært relevante for å analysere hvilke sider som er mest besøkt, og hvilke landingssider som er de største:

  1. «Alle sider»-rapporten – Denne rapporten gir brukeren en oversikt over hvilke sider som er mest besøkt på nettsiden. Den gir deg også oversikt over sidevisninger, fluktfrekvens, innganger og prosentvis andel utganger. Du kan i denne rapporten velge selv hvilken periode du vil analysere nettsiden din. Med denne rapporten kan du dra nytte dersom du vil få bedre innsikt i hvordan ditt nettsted generer trafikk. Du kan også stille deg selv spørsmål om hvorfor brukerne opererer som de gjør, og hvordan du kan forbedre ditt nettsted.
  2. «Landingssider»-rapporten – Ved bruk av denne rapporten vil du få en oversikt over nettsidens største landingssider. Med andre ord vil du få et innblikk i hvilke av sidene på ditt nettsted som brukerne besøker mest. Her finner du informasjon om antall besøk du har per landingsside, hvor mange nye besøkende du generer i prosent, hvor stor fluktfrekvens dine landingssider har. Du kan da stille deg de samme spørsmålene du gjorde i «alle sider»-rapporten, så du også kan forbedre dine landingssider for å skape enda høyere- og bedre trafikk.

Det var to av mange rapporter man kan utføre ved hjelp av Google Analytics, men jeg valgte å legge vekt på disse da jeg tenker at det er de høyst relevante i arbeidet med å kartlegge nettsiden. Det er først etter en kartleggingsfase som dette, at du kan påbegynne mer inngående tester og analyser av din nettside.

Kilder:

https://www.nettpilot.no/analyse-av-webtrafikk-med-google-analytics/?cn-reloaded=1

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *