Digital markedsføring

Hvordan lykkes med en digital strategi?

Strategi går i hovedsak ut på å generere en handlingsplan som skal utvikle og samtidig opprettholde konkurransemessige fordeler for din virksomhet. Strategien er et kart over aktiviteter-og planer over en viss periode, som skal være til hjelp for å oppnå målet og resultatene virksomheten har satt. For å kunne lage en god strategi er du dermed nødt til å se en sammenheng mellom mål og strategi, da det har liten hensikt å sette en strategi uten et mål og omvendt.

En strategi bør svare på to sentrale spørsmål:

 1. Hva ønsker du å oppnå med digitale kanaler?
 2. Hvordan skal du komme deg dit?

Disse to spørsmålene kan hjelpe deg med å sette realistiske mål for virksomheten og hvilke tiltak du implementerer for å nå dem. For å skape en god digital strategi er det essensielt å kartlegge flere punkter:

 1. Nåsituasjon – hvor er du? Å ha en formening og forståelse over hvor virksomheten befinner seg i dag, er svært viktig for arbeidet av den digitale strategien. Har man ikke innsikt i det, vil det være vanskelig å sette seg mål for å komme seg videre. Her er det lurt å bruke verktøy som Google Analytics for å analysere nettsidetrafikk, Leads, salg, målgruppe osv.
 2. Mål Hvilke mål vil du oppnå? Du kan enten definere målene helt overordnet, eller gå dypere og mer konkret. SMARTE-mål, altså mål som er spesifikke, målbare, attraktive, resultatorienterte og tidsbaserte, er et verktøy du kan bruke dersom du vil jobbe med målene på et praktisk nivå. Dette verktøyet er svært essensielt for å spesifisere tiltak i de enkelte digitale kanalene.
 3. Strategi – hvor vil du? Etter du har satt dine mål er det neste steget å sette opp en plan over aktiviteter- og tiltak for å nå disse. For eksempel kan det være tiltak som: Søkemarkedsføring (SEO, PPC), Markedsføring i sosiale medier (Facebook, LinkedIn, Snapchat, Instagram, Twitter) og dialogmarkedsføring (E-postmarkedsføring, SMS-markedsføring, Facebook Messenger).
 4. Segmentere – Hvilken målgruppe vil du nå? Segmentere er viktig for å lykkes med å få mest mulig trafikk eller salg. Hvilke kanaler ønsker du skal gjøre hva? For å få gode resultater av de forskjellige digitale kanalene, er det essensielt å vite hvilken målgruppe man retter markedsføringen mot.

Rammebetingelser og ressurser du har tilgjengelig er viktige faktorer som spiller inn på den digitale strategien. Dermed finnes det noen kritiske spørsmål du må finne svar på:

 1. Hvilke kompetanse og mennesker trenger du for å utføre tiltakene og nå målene?
 2. Har du nok penger for de planlagte tiltakene?
 3. Hvilken effekt forventer du fra aktivitetene- og tiltakene?
 4. Er det enkelt eller mulig å gjennomføre, eller krever det for mye ressurser?
 5. Med utgangspunkt i virksomhetens nåværende situasjon – hvordan vil det se ut om kort tid og hva er potensialet til virksomheten?

Optimalisere aktiviteter- og tiltak

Tilslutt bør det være høyt prioritert å kontinuerlig arbeide for å optimalisere tiltakene du har satt igang. Det er svært avgjørende at tiltakene har et godt utgangspunkt, da det vil gjøre det enklere å jobbe med å forbedre disse senere. Performance marketing handler i hovedsak om å kontinuerlig optimalisere for å gradvis forbedre de målbare resultatene. Derfor vil det være essensielt- og avgjørende for å oppnå det resultatet du vil ved å sette deg delmål underveis.

Kilder:

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *