Google Analytics – et verktøy for analyse

Google Analytics er et analyseverktøy som hjelper deg med å måle webtrafikken på din nettside. Det å bruke verktøy som Google Analytics for å analysere ditt nettsted er svært relevant for å få et innblikk i hvordan din målgruppe opererer. Med de riktige webanalyseverktøyene er det enkelt å måle om dine markedsføringstiltak fungerer og effekten …

Hvordan lykkes med en digital strategi?

Strategi går i hovedsak ut på å generere en handlingsplan som skal utvikle og samtidig opprettholde konkurransemessige fordeler for din virksomhet. Strategien er et kart over aktiviteter-og planer over en viss periode, som skal være til hjelp for å oppnå målet og resultatene virksomheten har satt. For å kunne lage en god strategi er du …

Vi lagde vår helt egen nettbutikk!

I forbindelse med valgfaget digital markedsføring har vi de siste ukene jobbet i grupper med en eksamensoppgave. Oppgaven gikk ut på at vi skulle sette opp en helt egen nettbutikk! Dette medførte en svært høy læringsprosess der jeg stadig satt igjen med ny digital kunnskap. Oppgaven har vært utrolig lærerik, utfordrende og morsom på samme …

Influencer marketing – hva er det og er det død markedsføring?

Det er mye debatter rundt i media vedrørende Influencers, deres påvirkningskraft og mulighet som markedsføringkanal. Men hva er egentlig Influencer Marketing? Influencer marketing handler om å benytte personer med en sosial plattform til å promotere varer, tjenester og produkter. Det blir benyttet en innflytelsesrik person som har opparbeidet seg et visst antall følgere, så de …